วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

Assignemen#9

SO-DIMM
Stands for " Small Outline Dual In-Line Memory Module. " Most desktop computers have plenty of space for RAM chips, so the size of the memory modules is not a concern. However, with laptops, the size of the memory modules matters significantly. Because laptops are designed to be as small and as light as possible, the size of each component matters. In fact, laptop parts are so crammed together, large RAM chips often do not fit into the overall laptop design. This is why SO-DIMMs were created.

A SO-DIMM is about half the length of a regular size DIMM. This allows greater flexibility in designing the memory slots for laptops. Many laptops have a user-accessible section that houses the SO-DIMMs, which make it easy to upgrade the computer's RAM. If the RAM chips were full size DIMMs, this type of design would be harder to incorporate and would likely increase the size of the laptop.

The first SO-DIMMs used 72 pins (or connectors) and supported 32-bit data transfers. Modern SO-DIMMs, however, typically use 144 pins, which allows for the same 64-bit transfers that a regular size DIMM does. While SO-DIMMs are used primarily in laptops, some desktop computers with small form factors also use SO-DIMMs to reduce the overall size of the case. However, when size is not an issue, regular DIMMs are typically used because they are a more cost-effective solution.


Assignement#9 , 22 jan 2010

SO-DIMM

SO-DIMM อยู่ในฐานะมากกว่าคอมพิวเตอร์มีความสมบูรณ์ในรูปแบบของแรมเป็นชิ้น ดังนั้นขนาดของหน่อยความจำที่มาประกอบไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องของบริษัท โดยวิธีอย่างไรก็ตามแล๊ปท๊อปของหน่อยความจำหน่อยที่นำมาประกอบด้วยเรื่องราวสำคัญเพราะว่าแล๊ปท๊อปมีการออกแบบให้มีขนาดเล็กและมีความเป็นไปได้ส่วนประกอบในหน้าต่างของแล๊ปท๊อปมีการอัดบีบรวมกัน แรมมีชิ้นส่วนที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งสิ้นในการออกแบบ แล๊ปท๊อป SO-DIMM สร้างสรรค์
SO-DIMM เป็นเกี่ยวกับครึ่งระยะทางไกลของกฏเกณฑ์ของ SO-DIMM ยอมให้ดัดง่ายในการออกแบบของหน่วยความจำที่มีช่องเสียบสำหรับแล๊ปท๊อปๆหลานอย่างมีการใช้ในกลุ่มบ้านอันที่มีการทำ ถ้าง่ายมีการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นสำหรับคอมพิวเตอร์ถ้าแรมมีชิ้นส่วนที่เต็มขนาด DIMM มีประเภมในการออกแบบมีความแน่นหรือหลายอย่างรวมกันได้และน่าจะมีท่าทางที่ดีกว่าเพิ่มขนาด
ในช่วงแรก SO-DIMM มี72พินในการเชื่อมต่อและรับรอง 32 บิต ขนส่งข้อมูลรูปแบบ SO-DIMMอย่างไรก็ตามเครื่องหมายที่จะใช้ได้144พินน่าจะยอมให้เหมือน64บิตแล้วขนาด DIMM ด้วยส่วน SO-DIMM เป็นการใช้ดังเดิมในแล๊ปท๊อป บางส่วนคอมพิวเตอร์จะมีขนาดเล็ก ถ้าจะใช้ SO-DIMM ลด รวมทั้งสิ้นขนาดในการดูแลอย่างไรก็ตามเมื่อขนาดไม่มีออกมาเพราะว่าเป็นกฎเกณฑ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น